PET - Polyetylen terephthalate

Vật liệu PET (về mặt hóa học được gọi là polyethylene terephthalate) là một loại polyester có mật độ tương đối cao và được Ensinger sản xuất theo hình dạng chuẩn để gia công.PET có sẵn dưới dạng nhựa nhiệt dẻo vô định hình hoặc bán tinh thể.Các đặc điểm của loại polyme PET vô định hình là độ trong suốt cao, nhưng các tính chất cơ học như độ bền kéo thấp hơn, cũng như các đặc tính trượt về cơ bản thấp hơn đáng kể.Tuy nhiên, Ensinger không sản xuất vật liệu PET chủ yếu được đóng trong chai hoặc bao bì.Các đặc tính điển hình của terephthalate bán tinh thể mà Ensinger sản xuất là độ cứng, độ cứng, độ bền, hành vi trượt vượt trội và độ mài mòn thấp (so với POM trong môi trường ẩm ướt hoặc khô).Vật liệu này từ lâu đã được gọi là nhựa PET-P, nhưng đây là hình thức tham chiếu lỗi thời cho vật liệu PET ngày nay.

Do độ bền rão tốt, độ hút ẩm thấp và độ ổn định kích thước vượt trội, vật liệu nhựa PET cực kỳ phù hợp cho các ứng dụng cần các bộ phận phức tạp và yêu cầu cao nhất về độ chính xác kích thước và chất lượng bề mặt.Các đặc tính nhiệt của PET hỗ trợ ổn định nhiệt độ tốt cũng như ổn định kích thước.

ĐẶC TÍNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT VẬT LIỆU PET
Vật liệu PET cung cấp:
● Độ bền cao
● Độ cứng và độ cứng cao
● Độ hút ẩm rất thấp
● Chống leo trèo tốt
● Ma sát trượt thấp và mài mòn trượt
● Chống thủy phân (lên đến +70 ° C)
● Không thích hợp khi tiếp xúc với vật liệu chứa cồn> 50%
● Kháng hóa chất tốt chống lại axit
● Khả năng kết dính và hàn tốt

1

VẬT LIỆU PET SẢN XUẤT
Tên thương mại Ensinger cho các sửa đổi PET là TECAPET hoặc TECADUR PET.Ensinger cung cấp các sửa đổi sau đây trong Polyester:
● TECAPET - PET được sửa đổi để cải thiện gia công
● TECAPET TF - PET được sửa đổi bằng PTFE để có đặc tính mài mòn tốt hơn
● TECADUR PET - loại PET không biến đổi
Ensinger cung cấp PET dưới dạng:
● Thanh nhựa PET
● Tấm nhựa PET


Thời gian đăng: 25/02-2022