• youtube
  • Facebook
  • Linkedin
  • Instagram xã hội

Liên hệ chúng tôi

Thanh Đảo Tracy Future Tech Plastic Co., Ltd.

Địa chỉ

Khu công nghiệp Nam Quan, Giao Châu, Thanh Đảo, Trung Quốc.

Điện thoại

+86 13864850419

Whatsapp

0086-13864850419

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi